Priser

Priser gældende fra 1. jan 2022

Højsæson – Uge 27-32, 42, 52 og påskeugen

1 Uge kr. 4.800,- + el 4,00 kr. pr. kwt

I denne periode udlejes kun i hele uger fra lørdag til lørdag. ( påsken undtaget)

Hele lejen betales forud senest 4 uger før lejemålets start.

Ved afbestilling under 4 uger før lejemålets start betales 50 % af lejen.

Mellemsæson – Ugerne 23-26, 33-35

1 uge: kr. 3.000,- + el kr. 4,00/kwt
I disse uger kan der aftales kortere lejemål.

Resten af året
1 uge 2.000,- + el 4,00 kr. pr. kwt
1 weekend, fredag til søndag 1.200,- + el 4,00 kr. pr. kwt
1 overnatning 850,- + el 4,00 kr. pr. kwt
2 overnatninger 1.200,- + el 4,00 kr. pr. kwt
3 overnatninger 1.400,- + el 4.00 kr. pr. kwt
4 overnatninger 1.550,- + el 4,00 kr. pr. kwt
5 overnatninger 1.700, – + el 4,00 kr. pr. kwt

For alle lejemål gælder:
Afbestillingsgebyr: Kr. 500,-. Ved afbestilling under 4 uger før lejemålets start betales 50 % af lejen, dog minimum kr. 500,-.

Som medlem af foreningen opnår du 10-20% rabat

Sådan lejer du:

Ring til Vibeke på mobil 29204428 ( 8.00 – 16.00 – på hverdage) eller skriv på mail: vkr@aarhus.dk og aftal lejemålet. Vi fremsender snarest en bekræftelse på lejeaftalen. Nøgle, brugsvejledning og kontonummer til betaling af leje og EL-forbrug modtages ca. 1 uge før lejemålet påbegyndes.

Senest 1 uge efter lejemålets ophør returneres nøgler og afregningen sker ved indbetaling på vores bankkonto 1551 – 7399472.