Priser

Priser gældende fra 1. jan 2019

Højsæson – Uge 27-32

1 Uge kr. 4.800,- + el 3,00
kr. pr. kwt I denne periode udlejes kun i hele uger fra lørdag til lørdag.

Lejen betales forud senest 4 uger før lejemålets start.

Mellemsæson – Ugerne 23-26, 33-35, 42, 52 og Påskeugen

1 uge: kr. 3.000,- + el kr. 3,00/kwt
I disse uger kan der aftales kortere lejemål.

Resten af året
1 uge 2.000,- + el 3,00 kr. pr. kwt
1 weekend, fredag til søndag 1.200,- + el 3,00 kr. pr. kwt
1 overnatning 850,- + el 3,00 kr. pr. kwt
2 overnatninger 1.200,- + el 3,00 kr. pr. kwt
3 overnatninger 1.400,- + el 3.00 kr. pr. kwt
4 overnatninger 1.550,- + el 3,00 kr. pr. kwt
5 overnatninger 1.700, – + el 3,00 kr. pr. kwt

Generelt:
Afbestillingsgebyr: Kr. 500,-. Ved afbestilling under 4 uger før lejemålets start betales 50 % af lejen, dog minimum kr. 500,-.

Som medlem af foreningen opnår du 10-20% rabat

Sådan lejer du:

Ring Helge telf. 6065 9583 og aftal lejemålet. Vi fremsender snarest en bekræftelse på lejeaftalen. Nøgle, brugsvejledning og girokort/kontonummer til betaling af leje og EL-forbrug modtages ca. 1 uge før lejemåle

Senest 1 uge efter lejemålets ophør returneres nøgler og afregningen sker ved betaling af medsendte girokort.