Foreningen

Foreningen Katrines Venner

Katrines Venner blev oprettet i 1983 på Katrinebjergcentret i Århus. Foreningen har nu ca. 80 medlemmer.

Foreningens formål er:

– at udbrede kendskabet til psykiske lidelser.

– at skabe gode rammer for fællesskaber og netværksdannelse for tidligere og nuværende borgere med psykisk sårbarhed, deres netværk og pårørende.

– at yde økonomisk tilskud til borgere med psykisk sårbarhed til deltagelse i arrangementer som de ellers vil være afskåret fra at deltage i.

– at drive et fritidshus til gavn for beboere og brugere fra Katrinebjergcentret og andre socialpsykiatriske institutioner, pårørende m.fl.

– Vil du være medlem af foreningen så kontakt os på katrinesvenner@gmail.com, eller på 29204428